EU PROJEKTI

Naziv projekta: “Povezivanje korisnika na sustave voda i svjetlovoda”

Ukupna vrijednost projekta: 467.160,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017.-01.03.2018. godine
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.1819
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA: Projektne aktivnosti kojima će se proširiti kapaciteti postojeće poslovne jedinice u sektoru građenja odnosno ugradnji sustava vode, grijanja i klimatizacije kao i optičkih kablova usmjerene su prvenstveno ulaganju u materijalnu imovinu – opremu i alate za upuhivanje mikrocijevi i optičkih mikrokabela te postavljanje instalacija.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj projekta je da ostvarenim ulaganjem u materijalnu imovinu AQUAMONT d.o.o. proširi kapacitete postojeće poslovne jedinice u sektoru građenja odnosno ugradnji sustava vode, grijanja i klimatizacije kao i optičkih kablova u svrhu jačanja konkuretnosti poduzeća, očuvanja svih 18 postojećih radnih mjesta, otvaranja minimalno 4 nova radna mjesta do 2019. godine i povećanja prihoda od prodaje.
UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 6 mjeseci
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Ante Matić, voditelj projekta e-mail: ante.matic@aquamont.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:
EU fondovi: www.strukturnifondovi.hr
EU fondovi: www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779