EU Projekti

 

Naziv projekta: “Povezivanje korisnika na sustave voda i svjetlovoda”

Ukupna vrijednost projekta: 467.160,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017.-01.03.2018. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.1819

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA:

Projektne aktivnosti kojima će se proširiti kapaciteti postojeće poslovne jedinice u sektoru građenja odnosno ugradnji sustava vode, grijanja i klimatizacije kao i optičkih kablova usmjerene su prvenstveno ulaganju u materijalnu imovinu - opremu i alate za upuhivanje mikrocijevi i optičkih mikrokabela te postavljanje instalacija.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je da ostvarenim ulaganjem u materijalnu imovinu AQUAMONT d.o.o. proširi kapacitete postojeće poslovne jedinice u sektoru građenja odnosno ugradnji sustava vode, grijanja i klimatizacije kao i optičkih kablova u svrhu jačanja konkuretnosti poduzeća, očuvanja svih 18 postojećih radnih mjesta, otvaranja minimalno 4 nova radna mjesta do 2019. godine i povećanja prihoda od prodaje.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 6 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ante Matić, voditelj projekta

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

EU fondovihttp: www.strukturnifondovi.hr

EU fondovihttp: www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

  

.